GOD SÖMN ÄR LIVSVIKTIGT

Sömn är en livsviktig biologisk grundfunktion då kroppen återhämtar sig både fysiskt och psykiskt.

I dagens hektiska samhälle är en god natts sömn inte längre en självklarhet. Problem med sömn har negativa konsekvenser både på individnivå och på samhällsekonomisk nivå. Dålig sömn kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 2, depression, högt blodtryck, övervikt, minnessjukdomar, ger försämrad effektivitet i arbete, ökar risken för olyckor (bl. a. trafikolyckor), sämre arbetskapacitet mm. Alla dessa faktorer har stora ekonomiska kostnader för samhället både gällande sjukvård och sjukfrånvaro på arbetsplatserna.

Det är viktigt att utreda sömnproblem i tid och få rätt vård för att minimera de negativa konsekvenserna.

Vi på Sömnanalys kan hjälpa dig att utreda problem med sömn och analysera möjligheterna för ändamålsändlig hjälp.

Sömnanalys kan ge hjälp utan medicinering men om vårdinsatser behövs i form av läkarvård, psykiatri, tandläkare mm. måste den rätta instansen kontaktas.

Vårda Sömnen
Sömnen Vårdar Dig