Kurser och föreläsningar

Sömnanalys ger skräddarsydda kurser och föreläsningar om sömn och även om stress. Kurserna och föreläsningarna passar allt från företag, skolor och föreningar och kan anpassas till ungdomar, äldre samt de i arbetslivet.

Kursinnehållet består t.ex. av:
1. Fakta om sömn
2. Hur sömnen påverkar vår hälsa
3. Sömnhygien (ljus, temperatur, motion, berusningsmedel osv.)
4. Hur utreds sömnen
5. Vad kan man göra för sömnbesvären