Mätningar

Sömnanalys kan utreda om man har sömnapné med hjälp av nattlig andningsregistrering samt göra aktivitets- och sömnmätningar med aktigrafi.

Nattlig andningsregistrering (sömnapné)

En nattlig andningsregistrering (NAR) görs hemma hos kunden då mätningsaparaten tas hem efter instruktioner Vid nattlig andningsregistrering mäts syremättnad, andning, puls, kroppsposition och snarkning.

Beroende av resultatet kan kunden ha obstruktiv sömnapné (OSA) diagnos med Apné-hypopnéindexet (AHI):

a. Ej kliniskt betydelse AHI-index < 5
b. Med AHI mellan 5 och 30 kan en snarkskena eller CPAP-behandling vara aktuellt
c. Om kunden har svår OSA (AHI över 30) är en CPAP-behandling aktuell - CPAP-behandling ordineras vid behov av läkare. Sömnanalys mätningsresultat kan bidra till läkarens bedömning av klientens sömnproblematik.

Aktivitetsmätning under dag/natt (Aktigrafi)

En aktigrafimätning kan göras då man vill utreda närmare rörelsemönstren under dagen och natten. Mätaren registrerar t ex daglig aktivitet och sömn med sömnlängd, insomningstid, vakentid och sömneffektivitet.

Mätningen görs minst under sju dygn och samtidigt ska även en sömndagbok fyllas i.