Om Sömnanalys

Eftersom sömnrelaterade problem är mycket vanliga är det viktigt att få kunskap om hur sömnen fungerar rent biologiskt (fysiologi), vilken betydelse den har på vår hälsa och hur vi kan påverka den.

Det finns mycket intressant pågående forskning inom ämnet sömn och stress som Sömnanalys följer med för att använda kunskapen i arbetet. Detta i form av utredningar, hjälp med sömn och stressrelaterade problem. Utöver det ordnar vi även kurser och föreläsningar om detta.

Sömnanalys utreder individuellt vad som kan vara orsaken till olika sömnrelaterade problem. Detta görs med hjälp av sömnfrågeformulär, intervjuer, sömndagbok och eventuella mätningar (nattpolygrafi och aktigrafi). Därefter görs en analys och behovet av vidare behandling avgörs. I vissa fall kan behandling utan medicinering genomföras medan i andra fall måste vidare behandling göras av hälsovården.

Eeva Axelsson är certifierad behörig sovergonom, har filosofie magister examen i biologi från Umeå universitet och tilläggsutbildning inom sömnmedicin från Helsingfors universitet, stressmedicin från Åbo universitet och kliniskt psykologi från Åbo akademi. Eeva har arbetat närmare 20 år med hälsorelaterade uppdrag.

Mitt intresse för sömnproblematik, önskan att förmedla kunskap om sömn och viljan att hjälpa andra har väckts utgående från min egen erfarenhet av sömnbesvär i övergångsålder och egen erfarenhet av ungdomars förändrade sömnrytm i tonåren” säger Eeva.

Hembesök görs vid förfrågan.