Tjänster

Sömnanalys erbjuder tjänster inom sömnrelaterade utredningar, behandlingar utan medicinering samt kurser och föreläsningar. Även stressproblematiken tas upp här.

Sömnutredningar

Innan ditt besök, fyll gärna i frågeformulär om sömn och skicka till Sömnanalys senast två dagar innan första besöket. Frågeformuläret analyseras och när du kommer till mottagningen har vi redan en förhandsinformation för vidare frågeställningar. Vid behov görs mätningar gällande sömnapné (polygrafi) eller mönster i vila/aktivitet (aktigrafi). Ytterligare information om mätningar ges under fliken mätningar. Även sömndagbok kan ge värdefull information om sömnen.

Det är viktigt att reda ut de bakomliggande orsakerna till sömnproblem eftersom det är där man måste börja utredningen för vidare behandling.

Behandling

Det finns många olika sätt att förbättra sömnen utan medicinering. Den behandlingen vi föreslår är anpassad efter dina behov och utefter vad vi kommit fram till från våra analyser.
Sömnanalys kan ge hjälp utan medicinering men om vårdinsatser såsom läkarvård, psykiatri, tandläkare mm. behövs så hjälper vi dig att hitta den rätta vården som du behöver.
Att förbättra sömnkvalitén utan medicinering har visat sig vara mycket framgångsrik metod.

Kurser

Är din förening/skola/företag intresserad av att lära er mer om sömn och stress? Vi på Sömnanalys ordnar olika typer av föreläsningar och kurser enligt beställarens önskemål. Läs gärna mer under fliken kurser.